تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» زعفرانیه

آپارتمان لاکچری ۲۵۰ متر زعفرانیه

آپارتمان لاکچری ۲۵۰ متر زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان لاکچری نوساز ۱۸۰ متر زعفرانیه

آپارتمان لاکچری نوساز ۱۸۰ متر زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان نوساز ۱۹۰ متر زعفرانیه

آپارتمان نوساز ۱۹۰ متر زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان نوساز ۱۶۰ متر زعفرانیه

آپارتمان نوساز ۱۶۰ متر زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۱۸۰ متر فول امکانات زعفرانیه

آپارتمان ۱۸۰ متر فول امکانات زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان نوساز ۵۵۰ متر زعفرانیه

آپارتمان نوساز ۵۵۰ متر زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان نوساز ۴۳۰ متر زعفرانیه

آپارتمان نوساز ۴۳۰ متر زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۱۶۰ متر پلان ژورنالی زعفرانیه

آپارتمان ۱۶۰ متر پلان ژورنالی زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۹۰ متر نوساز زعفرانیه

آپارتمان ۹۰ متر نوساز زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
مستغلات/ مجتمع کامل ۱۰ واحدی زعفرانیه

مستغلات/ مجتمع کامل ۱۰ واحدی زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : مستغلات

» بررسی جزئیات