تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع
فوری

  » زعفرانیه

  فروش آپارتمان ۲۳۰ متر زعفرانیه

  فروش آپارتمان ۲۳۰ متر زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش آپارتمان ۲۲۰ متر نوساز زعفرانیه

  فروش آپارتمان ۲۲۰ متر نوساز زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش آپارتمان ۹۰ متر ۳ نبش زعفرانیه

  فروش آپارتمان ۹۰ متر ۳ نبش زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  ۱۲۰۰ متر کلنگی زعفرانیه

  ۱۲۰۰ متر کلنگی زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : زمین و کلنگی

  » بررسی جزئیات
  آپارتمان ۲۱۰ متر زعفرانیه

  آپارتمان ۲۱۰ متر زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  اپارتمان ۱۱۵ متر نوساز زعفرانیه

  اپارتمان ۱۱۵ متر نوساز زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش آپارتمان نوساز ۳۴۰ متر زعفرانیه

  فروش آپارتمان نوساز ۳۴۰ متر زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش ۱۷۸ متر آپارتمان واقع در برج- زعفرانیه

  فروش ۱۷۸ متر آپارتمان واقع در برج- زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش آپارتمان ۱۱۳ متر زعفرانیه

  فروش آپارتمان ۱۱۳ متر زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش آپارتمان ۲۷۰ متر برند زعفرانیه

  فروش آپارتمان ۲۷۰ متر برند زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات