تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع
فوری

  » خانه و ویلا

  فروش خانه ۱ از ۲ با ۴۰۰ متر قدرالسهم- شهرک غرب

  فروش خانه ۱ از ۲ با ۴۰۰ متر قدرالسهم- شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش یک واحد از ویلا ۵ واحدی تریبلکس- شهرک غرب با ۱۷۰ متر قدرالسهم

  فروش یک واحد از ویلا ۵ واحدی تریبلکس- شهرک غرب با ۱۷۰ متر قدرالسهم

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  ویلا تریبلکس ۴۴۰ متر فرمانیه

  ویلا تریبلکس ۴۴۰ متر فرمانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  ویلا تریبلکس ۱۰۰۰ متر- شهرک طاووسیه کرج

  ویلا تریبلکس ۱۰۰۰ متر- شهرک طاووسیه کرج

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : البرز , کرج

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  ویلا دوبلکس ۸۰۰ متر شهرک غرب

  ویلا دوبلکس ۸۰۰ متر شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  یک طبقه از خانه ۲ طبقه- ۳۶۳ متر شهرک غرب

  یک طبقه از خانه ۲ طبقه- ۳۶۳ متر شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  ویلا فلت ۸۰۰ متر فرشته

  ویلا فلت ۸۰۰ متر فرشته

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  ویلا تریبلکس ۳۸۰ متر زمین و ۴۵۰ متر بنا- فرشته

  ویلا تریبلکس ۳۸۰ متر زمین و ۴۵۰ متر بنا- فرشته

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  ویلا تریبلکس ۷۲۰ متر شهرک غرب

  ویلا تریبلکس ۷۲۰ متر شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش خانه کامل (یا مجزا) ۵۰۰ متر ۲ طبقه فرشته

  فروش خانه کامل (یا مجزا) ۵۰۰ متر ۲ طبقه فرشته

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات