تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» خانه و ویلا

فروش یک واحد از ویلا ۵ واحدی تریبلکس- شهرک غرب با ۱۷۰ متر قدرالسهم

فروش یک واحد از ویلا ۵ واحدی تریبلکس- شهرک غرب با ۱۷۰ متر قدرالسهم

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
ویلا تریبلکس ۴۴۰ متر فرمانیه

ویلا تریبلکس ۴۴۰ متر فرمانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
ویلا تریبلکس ۱۰۰۰ متر- شهرک طاووسیه کرج

ویلا تریبلکس ۱۰۰۰ متر- شهرک طاووسیه کرج

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : البرز , کرج

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
ویلا دوبلکس ۸۰۰ متر شهرک غرب

ویلا دوبلکس ۸۰۰ متر شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
یک طبقه از خانه ۲ طبقه- ۳۶۳ متر شهرک غرب

یک طبقه از خانه ۲ طبقه- ۳۶۳ متر شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
ویلا فلت ۸۰۰ متر فرشته

ویلا فلت ۸۰۰ متر فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
ویلا تریبلکس ۳۸۰ متر زمین و ۴۵۰ متر بنا- فرشته

ویلا تریبلکس ۳۸۰ متر زمین و ۴۵۰ متر بنا- فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
ویلا تریبلکس ۷۲۰ متر شهرک غرب

ویلا تریبلکس ۷۲۰ متر شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
فروش خانه کامل (یا مجزا) ۵۰۰ متر ۲ طبقه فرشته

فروش خانه کامل (یا مجزا) ۵۰۰ متر ۲ طبقه فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
ویلا دوبلکس ۴۸۵ متر زعفرانیه

ویلا دوبلکس ۴۸۵ متر زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات