تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع
فوری

  » خانه و ویلا

  رهن کامل قابل تبدیل/ ویلا ۳۸۰ متر بنا تریبلکس/ زعفرانیه

  رهن کامل قابل تبدیل/ ویلا ۳۸۰ متر بنا تریبلکس/ زعفرانیه

  نوع معامله : رهن و اجاره

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  اجاره ویلایی ۳۵۰ متر/ زعفرانیه

  اجاره ویلایی ۳۵۰ متر/ زعفرانیه

  نوع معامله : رهن و اجاره

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش ویلا با ۹۴ متر زمین/ قابل تجمیع/ زعفرانیه

  فروش ویلا با ۹۴ متر زمین/ قابل تجمیع/ زعفرانیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  اجاره ویلا ۲۳۵ متر بازسازی شده/ تجریش

  اجاره ویلا ۲۳۵ متر بازسازی شده/ تجریش

  نوع معامله : رهن و اجاره

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش ویلا با ۷۵۰ متر زمین/ شهرک غرب

  فروش ویلا با ۷۵۰ متر زمین/ شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش یک طبقه از ویلا دو طبقه با ۳۵۰ متر بنا/ ۴۵۰ متر قدرالسهم زمین/ شهرک غرب

  فروش یک طبقه از ویلا دو طبقه با ۳۵۰ متر بنا/ ۴۵۰ متر قدرالسهم زمین/ شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش ویلا با ۹۰۰ متر زمین/ شهرک غرب

  فروش ویلا با ۹۰۰ متر زمین/ شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش ویلا با ۶۶۰ متر زمین/ شهرک غرب

  فروش ویلا با ۶۶۰ متر زمین/ شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش ویلا ۷۰۰ متر/ شهرک غرب

  فروش ویلا ۷۰۰ متر/ شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  رهن کامل ۲۲۰ متر/ دربند باغ شاطر

  رهن کامل ۲۲۰ متر/ دربند باغ شاطر

  نوع معامله : رهن و اجاره

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات