تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» فرشته

فروش زمین ۲ جلد سند کلا ۴۶۲۱ متر- فرشته

فروش زمین ۲ جلد سند کلا ۴۶۲۱ متر- فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : زمین و کلنگی

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان ۳۰۰ متری طبقه آخر با ۴ پارکینگ- فرشته

فروش آپارتمان ۳۰۰ متری طبقه آخر با ۴ پارکینگ- فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان ۲۰۰ متر فرشته خیام

فروش آپارتمان ۲۰۰ متر فرشته خیام

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان نوساز ۹۰ متر فرشته

فروش آپارتمان نوساز ۹۰ متر فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان نقشه تفکیکی ۱۹۳ متر فرشته

فروش آپارتمان نقشه تفکیکی ۱۹۳ متر فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان خوش نقشه ۱۱۲ متر فرشته

فروش آپارتمان خوش نقشه ۱۱۲ متر فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۱۲۵ متر فرشته- ویو مشجر

آپارتمان ۱۲۵ متر فرشته- ویو مشجر

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان نوساز ۳۷۰ متر فرشته

آپارتمان نوساز ۳۷۰ متر فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان مبله ۱۷۷ متر فرشته

آپارتمان مبله ۱۷۷ متر فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان منحصر به فرد ۲۶۰ متر فرشته

آپارتمان منحصر به فرد ۲۶۰ متر فرشته

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات