تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع
فوری

  » آپارتمان

  اجاره ۱۳۰ متر ویو باغ با ۲ پارکینگ/ الهیه

  اجاره ۱۳۰ متر ویو باغ با ۲ پارکینگ/ الهیه

  نوع معامله : رهن و اجاره

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  اجاره ۱۵۸ متر بازسازی کامل/ تجریش

  اجاره ۱۵۸ متر بازسازی کامل/ تجریش

  نوع معامله : رهن و اجاره

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  ۲۳۰ متر نوساز لوکس با ۲ پارکینگ/ تجریش

  ۲۳۰ متر نوساز لوکس با ۲ پارکینگ/ تجریش

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  ۱۴۳ متر نوساز ۲ پارکینگ روف گاردن/ نیاوران

  ۱۴۳ متر نوساز ۲ پارکینگ روف گاردن/ نیاوران

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  ۱۶۰ متر نوساز کلیدنخورده با ۲ پارکینگ و نور عالی/ دربند

  ۱۶۰ متر نوساز کلیدنخورده با ۲ پارکینگ و نور عالی/ دربند

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  ۲۵۳ متر قدرالسهم دار/ دارای سوییت مجزا/ شخصی ساز/ تخلیه/ ۲ پارکینگ/ نیاوران

  ۲۵۳ متر قدرالسهم دار/ دارای سوییت مجزا/ شخصی ساز/ تخلیه/ ۲ پارکینگ/ نیاوران

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش ۲۰۰ متر فول امکانات با ۲ پارکینگ/ نیاوران

  فروش ۲۰۰ متر فول امکانات با ۲ پارکینگ/ نیاوران

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش ۱۲۶ متر خوش نقشه ویو عالی/ نیاوران

  فروش ۱۲۶ متر خوش نقشه ویو عالی/ نیاوران

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش ۲۴۰ متر فول خوش نقشه با دو پارکینگ/ محمودیه

  فروش ۲۴۰ متر فول خوش نقشه با دو پارکینگ/ محمودیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  آپارتمان ۲۴۰ متر خوش نقشه پرنور/ محمودیه

  آپارتمان ۲۴۰ متر خوش نقشه پرنور/ محمودیه

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات