تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» آپارتمان

آپارتمان ۱۸۰ متر فول امکانات زعفرانیه

آپارتمان ۱۸۰ متر فول امکانات زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۳۰۰ متر محمودیه با ۳ پارکینگ

آپارتمان ۳۰۰ متر محمودیه با ۳ پارکینگ

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۲۰۴ متر فرشته- ویو پارک

آپارتمان ۲۰۴ متر فرشته- ویو پارک

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۴۲۰ متر سوپرلاکچری ولنجک

آپارتمان ۴۲۰ متر سوپرلاکچری ولنجک

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان نوساز ۵۵۰ متر زعفرانیه

آپارتمان نوساز ۵۵۰ متر زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان نوساز ۴۳۰ متر زعفرانیه

آپارتمان نوساز ۴۳۰ متر زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۱۶۰ متر پلان ژورنالی زعفرانیه

آپارتمان ۱۶۰ متر پلان ژورنالی زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۹۰ متر نوساز زعفرانیه

آپارتمان ۹۰ متر نوساز زعفرانیه

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات