تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع
فوری

  » شهرک غرب

  فروش واحد قدرالسهم دار ۱ از ۲- شهرک غرب

  فروش واحد قدرالسهم دار ۱ از ۲- شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  رهن کامل یا اجاره ویلا مسکونی/ اداری- شهرک غرب ۱۰۰۰ متر زمین

  رهن کامل یا اجاره ویلا مسکونی/ اداری- شهرک غرب ۱۰۰۰ متر زمین

  نوع معامله : رهن و اجاره

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش آپارتمان نوساز ۱۴۰ متر- شهرک غرب

  فروش آپارتمان نوساز ۱۴۰ متر- شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش آپارتمان نوساز ۱۰۰ متر- شهرک غرب

  فروش آپارتمان نوساز ۱۰۰ متر- شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش آپارتمان نوساز ۱۳۰ متر- شهرک غرب

  فروش آپارتمان نوساز ۱۳۰ متر- شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش آپارتمان نوساز ۱۱۸ متر- شهرک غرب

  فروش آپارتمان نوساز ۱۱۸ متر- شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : آپارتمان مسکونی

  » بررسی جزئیات
  فروش ۸۰۰ متر ویلا- شهرک غرب

  فروش ۸۰۰ متر ویلا- شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش ویلا شهرک غرب با ۵۶۰ متر زمین- آلمانی ساز و بسیار شیک با متریال عالی

  فروش ویلا شهرک غرب با ۵۶۰ متر زمین- آلمانی ساز و بسیار شیک با متریال عالی

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش ویلا ۳ طبقه ۶۴۰ متر زمین- شهرک غرب

  فروش ویلا ۳ طبقه ۶۴۰ متر زمین- شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات
  فروش خانه ۱ از ۲ با ۴۰۰ متر قدرالسهم- شهرک غرب

  فروش خانه ۱ از ۲ با ۴۰۰ متر قدرالسهم- شهرک غرب

  نوع معامله : فروش

  شهر و منطقه : تهران , تهران

  نوع ملک : خانه و ویلا

  » بررسی جزئیات