تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» شهرک غرب

فروش خانه ۱ از ۲ با ۴۰۰ متر قدرالسهم- شهرک غرب

فروش خانه ۱ از ۲ با ۴۰۰ متر قدرالسهم- شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
فروش یک واحد از ویلا ۵ واحدی تریبلکس- شهرک غرب با ۱۷۰ متر قدرالسهم

فروش یک واحد از ویلا ۵ واحدی تریبلکس- شهرک غرب با ۱۷۰ متر قدرالسهم

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
فروش پنت هاوس ۳۵۰ متر شهرک غرب

فروش پنت هاوس ۳۵۰ متر شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
ویلا دوبلکس ۸۰۰ متر شهرک غرب

ویلا دوبلکس ۸۰۰ متر شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
یک طبقه از خانه ۲ طبقه- ۳۶۳ متر شهرک غرب

یک طبقه از خانه ۲ طبقه- ۳۶۳ متر شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
ویلا تریبلکس ۷۲۰ متر شهرک غرب

ویلا تریبلکس ۷۲۰ متر شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
یک طبقه از خانه ۳ طبقه شهرک غرب ۲۶۰ متر

یک طبقه از خانه ۳ طبقه شهرک غرب ۲۶۰ متر

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات