تماس با مشاورین تماس با مشاورین
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» شهرک غرب

فروش آپارتمان ۲۰۲ متر- شهرک غرب دارای آسانسور داخل واحد

فروش آپارتمان ۲۰۲ متر- شهرک غرب دارای آسانسور داخل واحد

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش واحد قدرالسهم دار ۱ از ۲- شهرک غرب

فروش واحد قدرالسهم دار ۱ از ۲- شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
رهن کامل یا اجاره ویلا مسکونی/ اداری- شهرک غرب ۱۰۰۰ متر زمین

رهن کامل یا اجاره ویلا مسکونی/ اداری- شهرک غرب ۱۰۰۰ متر زمین

نوع معامله : رهن و اجاره

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان نوساز ۱۴۰ متر- شهرک غرب

فروش آپارتمان نوساز ۱۴۰ متر- شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان نوساز ۱۰۰ متر- شهرک غرب

فروش آپارتمان نوساز ۱۰۰ متر- شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان نوساز ۱۳۰ متر- شهرک غرب

فروش آپارتمان نوساز ۱۳۰ متر- شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان نوساز ۱۱۸ متر- شهرک غرب

فروش آپارتمان نوساز ۱۱۸ متر- شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش ۸۰۰ متر ویلا- شهرک غرب

فروش ۸۰۰ متر ویلا- شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
فروش ویلا شهرک غرب با ۵۶۰ متر زمین- آلمانی ساز و بسیار شیک با متریال عالی

فروش ویلا شهرک غرب با ۵۶۰ متر زمین- آلمانی ساز و بسیار شیک با متریال عالی

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات
فروش ویلا ۳ طبقه ۶۴۰ متر زمین- شهرک غرب

فروش ویلا ۳ طبقه ۶۴۰ متر زمین- شهرک غرب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : خانه و ویلا

» بررسی جزئیات