» چرا رونق بازار مسکن، تأثیر منفی بر بازار سرمایه می‌گذارد؟

هنگامی‌که بازار مسکن بارونق مناسبی همراه شود، در پی افزایش قیمت آن، به‌طورمعمول افراد ترجیح می‌دهند تا منابع نقدینگی خود را به حوزه ساخت‌وساز اختصاص دهند تا سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های ساختمانی. زیرا باور عمومی جامعه بر این است که از طریق سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌توانند به سودآوری ملموس و مناسب‌تری دست پیدا کنند. از طرفی همان‌طور که بهبود وضعیت بازار مسکن، تأثیرات منفی بر بازار سرمایه می‌گذارد، افزایش شاخص کل بورس نیز می‌تواند شاخص قیمت مسکن را کاهش دهد.

طبق تحقیقاتی که در این زمینه بر اساس داده‌های آماری سال‌های ۸۸ تا ۹۴ انجام‌شده است، مشخص شد که شوک مثبت در شاخص کل بورس و شاخص قیمت دلار، سبب کاهش شاخص قیمت مسکن می‌شود. از طرفی طبق تحقیقات دیگری که در این بازه زمانی بر روی اطلاعات قیمت، بازدهی نرخ و میزان رشد شاخص قیمت‌های بازارهای مختلف اعم از سرمایه، ارز، سکه و مسکن انجام شد، مشخص شد که حدود ۵۷ درصد نوسانات شاخص قیمت مسکن، متأثر از شوک‌های به وجود آمده در شاخص قیمت سه بازار رقیب یعنی سرمایه، ارز و سکه است. به این معنا که منشأ حداقل نیمی از افت‌وخیزها در بازار مسکن را می‌توان ناشی از تحولات بازارهای موازی دانست. زیرا هنگامی‌که شاخص کل بورس در کوتاه‌مدت با افزایش قابل‌توجهی همراه شود، انتقال نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می‌کند که این موضوع منجر به رکود در بخش مسکن می‌شود. این در حالی است که در بلندمدت نیز شوک افزایش شاخص کل بورس همچنان با یک اثر منفی کمی تعدیل‌شده، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد.

نظر شما!!